Välkommen till Ortopediska kliniken Falun

Stäng

Kontakt

Roger Skogman

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi är en länsklinik som strävar efter att erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård till dem som är bosatta eller vistas inom vårt upptagningsområde. Tillsammans med Ortopedkliniken i Mora bildar vi Dalaortopedin med ett totalt upptagningsområde på cirka 280 000 invånare.

Vår verksamhet omfattar akut och elektiv slutenvård, akut och elektiv öppenvård samt dagkirurgi. Verksamheten är uppdelad i nio olika team, akut, knäproteser, knäskador, höftproteser, axel/armbåge, hand, rygg, fot samt barn. Eftersom ungefär 65 % av våra patienter kommer in akut är akutteamet det största.

På kliniken är vi 165 anställda. Det görs ungefär 27 000 läkarbesök per år och av dem görs cirka 10 200 på akutmottagningen. Drygt 8 000 besök görs hos andra yrkeskategorier. Vi utför cirka 2 600 dagkirurgiska ingrepp och 2 300 slutenvårdsoperationer. Under ett år har vi omkring 19 000 vårddagar fördelade på 3 500 vårdtillfällen (patienter inskrivna i slutenvården).

Kontaktinformation

Mottagningen

Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-11.30
Telefon 023 - 49 26 40

Avdelning 17

Besökstid dagligen kl 12:00-18:00
Telefontid dagligen kl 13:00-16:00 och 18:00-19:00
Telefon 023-49 20 17

Avdelning 18

Besökstid dagligen kl 12:00-18:00
Telefontid dagligen kl 13:00-16:00 och 18:00-19:00
Telefon 023-49 20 18

Operationsplanering

Sluten vård
Måndag-torsdag 09.00-12.00
Telefon 023-49 26 40

Dagkirugi
Måndag-torsdag 09.00-12.00
Telefon 023-49 26 40

Kuratorkontakt

023-49 21 46