Mottagningen

Stäng

Kontakt

Olle Sammeli

Verksamhetschef

023-49 30 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mottagningen har ca 6000 besök per år.

- Nybesök på remiss från din husläkare.

- Återbesök till läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska efter skada eller operation.

Ortopedläkare medverkar i medicinklinikens specialmottagning för patienter med diabetes och fotproblem.

Avdelningschef är Anna-Karin Soodla (tf).

Telefontid

Fråga om remiss eller bokning samt boka läkarkontakt.

Telenfon:  0250-49 33 00

Måndag-fredag öppet för inringning kl 06.30 - 15.00. Vi ringer tillbaka.

Beställning av journalkopia

Telefon: 0250-49 33 50