Om Forskningsenhetens arbete

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Enheten deltar aktivt i större, nationella forskningsprojekt. Därutöver driver också forskningsenheten lokala projekt. Externt förankrade forskare finns med för att leda dessa projekt, samt för att ge vetenskaplig handledning. FoU-enheten bistår personalen vid RPK med hjälp i form av handledning när det gäller uppsatser och rapporter. Här kan vi tillhandahålla handledning från 5-poängsuppsatser ända upp till doktorandnivå. Syftet med FoU-enheten är också att biträda organisationen med kunskapsinhämtning, att hålla organisationen uppdaterad vad gäller ny kunskap och nya erfarenheter på det rättspsykiatriska området. Detta gör vi genom att, i samverkan med Institutionen för klinisk neurovetenskep, programområde social- och rättpsykiatri på Karolinska Institutet, bevaka forskningsläget genom aktivt deltagande i forskning på det rättspsykiatriska området. Kunskap om bland annat det aktuella forskningsläget samt kliniska tillämpningar på en rad områden återförs personalen på RPK i form av en seminarieserie som arrangerats allt sedan starten

Rättspsykiatri är en förhållandevis liten medicinsk specialitet, inte bara i Sverige utan även internationellt. Detta förhållande gör att, trots att Säter är en liten ort i världen, kan RPK i Säter som rättspsykiatrisk klinik hålla sig på framkant när det gäller vård och behandling av rättspsykiatriska patienter samt forskning genom sina goda kontakter med forskarvärlden.