Kvalitet och patientsäkerhet

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Med patienten i fokus och kvalitetstänkande i alla led är RPK Säter idag en av landets främsta kliniker för vård av patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Vid RPK Säter är kvalitetsarbete ett högprioriterat område. Vi använder sedan februari 2009 ett modernt digitalt kvalitetssystem som är en del i vår kvalitetsutveckling.

Patientsäkerhetssamordnare

Mariah Andersson
0225 - 49 43 37