Geriatrik, rehabilitering och palliativ vård

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Ulrika Bergdahl

Avdelningschef

072-572 98 68 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter som tillhandahåller fysioterapi/sjukgymnastik inom geriatrisk, rehabiliterande och palliativ vård

Poliklinisk specialistvård inom geriatrik, rehabilitering och palliativ vård bedrivs i teamform. Inom Geriatrik och rehabilitering arbetar vi i tre sektioner; neuro-, hjärnskade- och geriatrisk sektion. Samtliga med länsövergripande ansvar.

Vi bedriver också öppenvårdsverksamhet i form av lymfödemterapi.