Akutmedicinska verksamheter

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Jessica Bryggare

Avdelningschef

072- 572 98 53 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistent som tillhandahåller fysioterapi/sjukgymnastik inom medicinska specialiteter, infektionssjukvård, öron-näsa-halssjukvård och kardiologi. Verksamheten bedrivs vid sju vårdavdelningar med specialiteterna lungmedicin, gastroenterologi, hematologi, endokrinologi, neurologi, nefrologi, infektionssjukvård, öron-näsa-halssjukvård samt kardiologi.

Poliklinisk specialistvård bedrivs i teamform inom ramen för lung/allergi, neurologi, nefrologi och hjärtrehabilitering samt inom öron-näsa-hals-sjukvården i form av bedömning och behandling vid yrsel..