Opererande verksamheter

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Karin Larsson

Avdelningschef

072-587 32 05 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter som tillhandahåller fysioterapi/sjukgymnastik inom ortopedi, kirurgi, kvinnosjukvård, intensivvård och reumatologi.

Specialistöppenvårdsverksamhet bedrivs i teamform med bedömningar och behandlingar av patienter inom ortopedi och reumatologi samt inom kvinnosjukvård.