Specialiserad palliativ vård Borlänge/Gagnef/Säter

Stäng

Kontakt

Palliativa teamet Borlänge/Gagnef/Säter

Borlänge sjukhus, Box 731 781 27 Borlänge 0243-497103

Mona Engqvist

Avdelningschef

0243-49 71 06 Skicka epost

Maud Karlsson

Verksamhetschef

070-359 71 06 maud.e.karlsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårt huvuduppdrag är att ge avancerad medicinsk vård i hemmet som alternativ till inläggning på sjukhus. Vården avser oftast vård i livets slutskede (palliativ vård).

Vi som arbetar inom Palliativa teamet försöker tillgodose och utgå ifrån patientens alla behov, såväl de fysiska, psykiska och sociala som de existensiella.

Våra inskrivna patienter har oftast en cancerdiagnos, men även andra sjukdomstillstånd kan förekomma. Ibland har vi även kortare behandlingsinsatser som t.ex antibiotikabehandling eller tillfällig hjälp med vätskedropp.

Vi är ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare, sjukgymnast, kurator, präst och arbetsterapeut.

I mån av plats och behov finns tillgång till trygghetsplatser på avd. 6 på Borlänge Sjukhus.

Upptagningsområde

Vårt upptagningsområde omfattar Borlänge, Gagnef och Säters kommun. Det bor ca 70 000 personer i området.