Välkommen till Vuxenpsykiatrin

Stäng

Kontakt

Per Söderberg

Chef för Division Psykiatri

023-49 20 00 vxl Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Äng i motljus

Psykiatrin i Dalarna erbjuder psykiatrisk hjälp och vård till alla som lider av eller riskerar att utveckla psykisk sjukdom.

Du kan själv kontakta den psykiatriska mottagning på din hemort. Det finns öppenvårdsmottagningar på de större orterna i Dalarna och det är dit Du ska vända dig i första hand. Har Du eller din anhörige behov av akut psykiatrisk behandling under jourtid, kontaktar Du psykiatrins Akutmottagning i Säter som är öppen dygnet runt.

Psykiatriska Akutmottagningen 0225-49 44 00

I den vänstramenyn finns länkar till de olika verksamheterna inom psykiatrin.