Dala ABC - kunskapscenter för ätstörningar

Stäng

Kontakt

Simone Reiche Nordström

Enhetschef

Kompetenscentrum för ätstörningar Tornet och Dala ABC 023-49 13 72 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dala ABC är en länsövergripande specialistverksamhet för vuxna personer med ätstörningar i Dalarnas län. Dala ABC är till för dig som är drabbad av ätstörningar, dig som är anhörig eller vän till någon med ätstörningar eller dig som möter människor med ätstörningar i ditt arbete. Telefontider: Tel: 023-49 13 70. Måndag - Fredag kl 07.00-08.00, 12.30-13.00, samt 17.00-18.00.

Vi är ett kunskapscenter för ätstörningar med fokus på kunskapsutveckling, metodutveckling, utvärdering och samarbete.

Våra grundstenar

  1. Respekt
  2. Tillgänglighet
  3. Öppenhet
  4. Hopp

"Drop-in"

för mer information om vad Dala ABC har att erbjuda, samt att prata med en behandlare och skriva in sig. Måndagar varnannan vecka - OBS ojämna veckor! kl 15:15-16:00.

VT 2019                                                                            HT 2019

Jan v 3 + v 5: 14 jan + 28 jan                                           Jul v 29 + v 31 15 jul + 29 jul

Feb v 7 + v 9 11 feb + 25 feb                                           Aug v 33 + v 35 12 aug + 26 aug

Mar v 11 + v 13: 11 mar + 25 mar                                   Sep v 37 + v 39 9 sep + 23 sep

Apr v 15 + v 18: 8 apr + 29 apr                                       Okt v 41 + v 43 7 okt + 21 okt

Maj v 19 + v 21: 6 maj + 29 maj                                      Nov v 45 + v 47 4 nov + 18 nov

Jun v 23 + v 25: 3 jun + 17 jun                                        Dec v 49 + v 51 2 de c+ 16 dec

Öppna kunskapsgrupper: Kunskapsträffar för patienter - Varannan vecka ojämna måndagar kl 16.15-17.00, 4 "rullande" teman: 

Tema 1             Maslows Behov: Kropp & Knopp – hur påverkar svält?       

Tema 2             Skapa trygghet – Hantera Oro & Ångest       

Tema 3             Bygg Compassion: Själv(med)känsla, Självbild, Självförtroende                         

Tema 4             Livshjulet: Relationer, Tillhörighet, Framtidstro; Tillfrisknande är möjligt             

VT 2019                                                                            HT 2019

Jan v 3 + v 5: 14 jan + 28 jan                                           Jul v 29 + v 31 15 jul + 29 jul

Feb v 7 + v 9 11 feb + 25 feb                                           Aug v 33 + v 35 12 aug + 26 aug

Mar v 11 + v 13: 11 mar + 25 mar                                    Sep v 37 + v 39 9 sep + 23 sep

Apr v 15 + v 18: 8 apr + 29 apr                                        Okt v 41 + v 43 7 okt + 21 okt

Maj v 19 + v 21: 6 maj + 29 maj                                       Nov v 45 + v 47 4 nov + 18 nov

Jun v 23 + v 25: 3 jun + 17 jun                                     Dec v 49 + v 51 2 de c+ 16 dec

Anhörigträffar: 1 gång/månad på måndagar kl 17:30-19.00

Anhörigstöd 2019: 11 feb, 11 mar, 28 apr, 3 jun, 23 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec                

Tema 1 - 11/2 + 25 sep Maslows Behov: Kropp & Knopp – hur påverkar svält?                         

Tema 2 - 11 mar + 21 okt Skapa trygghet – Hantera Oro &Ångest              

Tema 3 - 28 apr + 18 nov Bygg Compassion: Själv(med)känsla, Självbild, Självförtroende

Tema 4 - 3 jun + 16 dec Livshjulet: Relationer, Tillhörighet, Framtidstro; Tillfrisknande är möjligt