Drop-in

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi har öppet för obokade informationsbesök hos oss på Dala ABC måndag em kl 15.00-16.30. (dock ej v 25-29).

Besöket tar c:a 30-45 min så kom gärna senast 11:15. Beroende på hur många som kommer kan det ibland bli väntetid. I undantagsfall får Du återkomma en annan dag.

Besöket har två delar:
Dels erbjuder vi oss att guida runt i våra lokaler och berättar samtidigt om vår verksamhet och våra behandlingsinsatser.
Dels får Du tillfälle att berätta om varför du kommit.

Om du känner att något av det vi erbjuder kan hjälpa dig kan du göra en vårdbegäran som fungerar på samma sätt som en remiss. I så fall kommer du att senare kallas till ett bedömningssamtal då vi pratar mer om vilken hjälp du behöver och vilka eventuella behandlingsinsatser som kan passa dig.

Om vi kommer överens om att du ska erbjudas behandling på Dala ABC kan det bli en viss väntetid tills behandlingen startar. Under tiden erbjuder vi dig att delta på våra öppna kunskapsgrupper som en introduktion till våra behandlingar.

Om du behöver akut hjälp kan du vända dig till din vårdcentral, akutmottagningen eller psykiatriska akutmottagningen i Säter 0225-494400.