Välkommen till Dala ABC:s öppna kunskapsträffar!

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Våra kunskapsträffar på Dala ABC utgår från fem olika teman som berör ätstörningar. Träffarna vänder sig främst till dig som har eller kan vara på väg in i en ätstörning. Det är tillfällen där du kan få kunskap om ätstörningar och hur de kan påverka dig fysiskt och psykiskt samt, om du önskar, prata med andra i liknande situation.

Träffarna är kostnadsfria och fristående från varandra, så du kan hoppa på när som helst under serien. Det är öppna grupper, där du deltar i den utsträckning du själv vill. Det går bra att bara vara åhörare och du kan också ställa frågor och diskutera om du vill. Träffarna tar avstamp i fem olika teman, men diskussionen utvecklas efter gruppens önskemål.

Tid: Mån kl 16:00-17.00

OBS - vi har stängt för utvecklingsdagar 26+27 nov !

Plats: Dala ABC:s lokaler, Vasagatan 28 andra våningen, Falun.

Om du vill ha mer information kan du ringa: 023-49 13 70 eller maila dala-abc@ltdalarna.se

Träffar                                                    

Vad är ätstörningar?

Generell information om ätstörningar, myter om ätstörningar och vad det kan innebära att ha en ätstörning.

Kropp och knopp

Att äta nyttigt vad är det? Äter jag sunt när jag undviker vissa livsmedel? Här får du möjlighet att samtala kring hur kroppen fungerar. Vad är bra matvanor? Vi försöker tillsammans hitta svaren på de många frågorna kopplat till kroppen och vår hälsa!

Förhållningssätt till oro och ångest

Vi pratar om vad oro och ångest är, vad som händer i kroppen och ätstörningens funktion som strategi att hantera ångest. Finns det andra sätt att förhålla sig till svåra känslor?

Självbild, självkänsla, självförtroende

Vilken betydelse har självbilden vid ätstörningar? Kan man ha ett högt självförtroende men samtidigt ha en låg självkänsla?

Relationer och ätstörningar

Vad händer i familjen och i nära relationer när man drabbas av ätstörningar? Hur kan vi förstå omgivningens reaktioner och vad är ett ”normalt” förhållningssätt till mat?