Mer information om ätstörningar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

www.friskfri.se Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

www.atstorning.se KÄTS - Stockholms läns landstings kunskapscentrum för ätstörningar

www.tjejzonen.se Chatta med en "storasyster": Tjejzonen eller Ätstörningszonen

www.shedo.se SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper