Om ätstörningar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hur definieras ätstörning?

"Med ätstörning avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningen skall inte vara sekundär till någon känd allmän medicinsk åkomma, (t.ex. en hypotalamisk tumör), eller någon annan psykiatrisk störning, (t.ex. ångestsyndrom)". (Fairburn & Walsh, 1994)

Hur ser vi på ätstörningar?

Ätstörningar är vanliga och allvarliga problem som finns mitt ibland oss.

För den drabbade innebär det en fixering vid mat, vikt och kontroll. Många lever med en ständig rädsla för att gå upp i vikt och självkänslan styrs av utseendet. Det är vanligt att man har mycket höga krav på sig själv och bestraffar sig om man inte lyckas fullt ut. Känslor av skam, skuld och ensamhet är ständiga följeslagare.

För anhöriga och vänner väcker ätstörningar starka känslor av maktlöshet och förtvivlan när man ser hur en närstående rasar i vikt eller har tappat kontroll över sitt ätande.

När man äntligen vågar söka hjälp är det viktigt att få ett gott bemötande av någon som har kunskap och förståelse för den svåra situation man befinner sig i. Att bli lyssnad på och få respekt för sina problem och erfarenheter är nödvändigt. Vi sätter därför den drabbades behov i centrum.

Man behöver bli påmind om och respekterad för att man är så mycket mer än bara en människa med ätstörningar.