Självkänsla, självförtroende och självkänsla

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kunskapsträff: självkänsla, självförtroende och självbild

 

Vad betyder orden? Hur hänger de ihop? Vilken betydelse har dessa begrepp vid ätstörning? Vad kan jag göra?
Definition/vad begreppen betyder

Självkänsla:

 • Medvetenheten om den egna personlighetens värde, jag duger som jag är.
 • Med god självkänsla blir våra egna behov, värderingar och övertygelser allt mer viktiga
 • Ätstörningen vidmakthålls av ett dysfunktionellt sätt att värdera sig själv

 Självförtroende:

 • Stark tilltro till den egna förmågan att prestera
 • Individens uppfattning om den egna kompetensen och förmågan att hantera olika situationer och tilltro till sin förmåga att prestera.
 • Självförtroende som påverkas av kritik och beröm riskerar att göra oss mer utifrånstyrda.

Självbild:

 • Självbilden växer fram genom samspelet med andra
 • Vi strävar efter att få självbilden bekräftad, vare sig den är negativ eller positiv
 • Vi misstolkar eller förvränger andras reaktioner så att det stämmer överens med vår egen självbild.

Hur hänger dessa ihop?

Självkänsla – Självförtroende – Självbild
Summan av ovanstående styr vårt beteende. Utifrån hur vi tänker, känner och beter oss får vi vår självbild bekräftad, vare sig den är + eller –

Ätstörning – självkänsla – självförtroende - självbild

Vid en ätstörning är det vanligt att självkänslan är låg. Det är svårt att se och känna sitt eget värde och tillgodose sina mänskliga behov. Vanligt är att personen kompenserar sin låga självkänsla med att överprestera – kanske gällande skolan, arbete m.m. I detta ingår höga krav på sig själv och sina prestationer; ”Om jag presterar bra så ÄR jag bra”. Självbilden blir vanligen skev t.ex. genom personens höga krav på sig själv som gör att omgivningen ser en ”duktig” person. Personen själv är ”aldrig nöjd” med sina prestationer och klandrar sig själv då de egna kraven är omöjliga att uppnå. Personens självkänsla blir styrd av hens egen bedömning av prestationen. Egen bedömd låg prestation = ”jag är värdelös”

Vad göra?

 • Bryt negativa tankar: Nästa gång de negativa tankarna om dig själv dyker upp släng upp en mental stoppskylt och tänk ”STOPP” den här tanken hjälper inte mig – fokusera sedan på något annat.
 • När negativa tankar dyker upp kan du säga till dig själv: ”Tankar är tankar och inte den absoluta sanningen”. Acceptera att tanken finns där men du behöver inte ”agera/göra” något åt den eller som den säger.
 • Sluta jämföra dig med andra: Nästa gång du mår dåligt för att du tycker någon är bättre / snyggare / mer framgångsrik m.m., säg till dig själv att det inte har någonting med dig att göra.
 • Strunta i taskiga kommentarer; Om du får en taskig kommentar så fråga dig själv om den verkligen stämmer? Är du ex. en sämre människa för att någon påstår det, vilken fakta för det finns? Säg till dig själv att någon annan inte ska få styra över hur du mår.

Litteraturtips

AB Kontakt. (2004). En närståendes handbok.
Carlsson, G. (2009). Frisk och fri från ätstörningar
Clinton, D. & Norring, C. (2002). Ätstörningar.
Fairburn, C. (2011). Att övervinna hetsätning
Farm Larsson, M & Wisung, H. (2005) Fri från oro, ångest och fobier.
Ghaderi, A. & Parling, T. (2009). Lev med din kropp - om acceptans och självkänsla.
Ghaderi, A & Parling, T. (2007) Från självsvält till ett fullvärdigt liv.
Glant, H. (2000). Sluta svälta!
Glant, H. (2000). Sluta hetsäta!
Jensfelt, S. (2009). Bulimibibeln
Livsmedelsverket. (2005). Svenska näringsrekommendationer. http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/SNR2005.pdf
van Der Ster, G. (2009). Mattillåtet