Vad är ätstörningar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folder

Kunskapsträff: Vad är ätstörningar?

 ”Med ätstörning avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningen ska inte vara sekundär till någon känd allmän medicinsk åkomma (t.ex. en hypotalamisk tumör) eller någon annan psykiatrisk störning (t.ex. ångestsyndrom).”

Diagnoser (DSM IV)

 • Anorexia Nervosa (AN):
  Vikt < 85% av förväntad + Intensiv rädsla för viktuppgång + Störd kropps­upplevelse + förnekelse av undervikt + självkänsla knutet till kroppsform + amenorré hos kvinnor. Undertyper: restriktiv eller kompensatorisk. ≈ 0.2-0.4%, 1% av unga kvinnor, 0.1% hos pojkar
  -> 300 i Dalarna, 23 nya/år
 • Bulimia Nervosa (BN):
  Återkommande episoder av hetsätning = avsevärt mer än normalt + känsla av att förlora kontrollen + kompensatoriskt beteende 2 ggr/v under tre månader + självkänsla påverkad + ej endast knutet till AN. Undertyper: självrensning eller andra komp. åtg. ≈ 1-2% av unga kvinnor
  -> 600 i Dalarna, 18 nya/år
 • Ätstörning Utan Närmare Specifikation (UNS)
  Ätstörning som inte uppfyller alla kriterier för AN eller BN. ≈ 6%
  –        Hetsätning (BED): utan kompensatoriska beteenden
  –        Ortorexi – överdriven hälsomedvetenhet

Varför ätstörning?

 • Ingen vet egentligen varför
 • ”En mångfald bekymmer och lidanden i hennes sinne” (Morton, 1600-talet)
 • Individuella orsaker och flera faktorer
  –        Självbild, självkänsla, ångest, depression, andra sjukdomar
  –        Ärftlig sårbarhet – oklart vad och i hur stor omf.
  –        Tidig personlighetsutveckling
  –        Riskfaktorer: Att leva ensam, överdriven träning, tävlingsport, fetma som barn, mobbad i skolan, utsatt för sexuella övergrepp
  –        Hypofysskada (Simmonds, 1914)
  –        Intrapsykiska konflikter kring sexualiteten (1930-talet)
  –        Serotonin: Anorektiker (+), Bulimiker (-)
 • Samhället:
  –        Synen på maten
  –        Synen på kroppen
  –        Synen på människan – särskilt kvinnan
 • Utlösande faktorer:
  –        Bantning – 8 ggr större risk för ätstörningar
  –        Viktnedgång
  –        Trauma

Att vara frisk är att…

… ha ett avspänt förhållande till mat: Äta allt, äta regelbundet, äta tillsammans, inte återfalla i ett ätstört beteende
… ha en hälsosam relation till kroppen: Acceptera kroppen, avspänt förhållande till vikt, lyssna på kroppens signaler
… ha en god självkänsla: Självacceptans, omsorg om sig själv, självrespekt. Tillåta och hantera känslor
… vara socialt aktiv: Lyssna på andra, aktivt skapa ett  socialt liv, värdera sociala relationer

Du kan bli frisk!

 • Studier visar att det är möjligt att uppnå ett tillfrisknande som innebär att både beteende och tankar förändras.
  Jag reflekterar på ett annat sätt vad folk säger…man har energi till att ta in omvärlden…har mer fokus, mer koncentration, för man kan vara i ett samtal nu”.
 • Vissa patienter var totalt fria från ätstörningstankar.
  “Nu är vi mer en, jag och min kropp. Vi samspelar helt enkelt, och jag lyssnar på hur den mår.”
 • Oavsett vilket så upplevde de sig ändå som friska och identifierade sig inte längre som en person med ätstörning.
  ”Jag känner att jag är friskare än de flesta. Jag tänker inte längre på det sättet som jag gjorde när jag var sjuk. Jag tycker inte att bantning är ett samtalsämne som roar. Jag blev frisk till en sjuk värld.” 

Litteraturtips

AB Kontakt. (2004).En närståendes handbok.
Carlsson, G. (2009). Frisk och fri från ätstörningar
Clinton, D. & Norring, C. (2002). Ätstörningar.
Fairburn, C. (2011). Att övervinna hetsätning.
Farm Larsson, M & Wisung, H. (2005) Fri från oro, ångest och fobier.
Ghaderi, A. & Parling, T. (2009). Lev med din kropp.
Ghaderi, A & Parling, T. (2007) Från självsvält till ett fullvärdigt liv.
Glant, H. (2000). Sluta svälta!    och samma år även    Sluta hetsäta!
Jensfelt, S. (2009). Bulimibibeln
Livsmedelsverket. (2005). Svenska näringsrekommendationer. http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/SNR2005.pdf
van Der Ster, G. (2009). Mattillåtet