Vi erbjuder

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi lyssnar till den enskildes behov och erbjuder individuell behandlingsplan.

Vi erbjuder utredning och behandling i öppenvård och dagvård.

  • Enskilda samtal / individuell psykoterapi
  • Gruppverksamhet
  • Anhöriggrupper

Vi eftersträvar samarbete med dem som är viktiga för individen och behandlingen.

OBS - vi har stängt för utvecklingsdagar 26+27 nov 2018!