KUR-dag "Samordnad individuell plan - SIP"

Stäng

Kontakt

Tanja Krigsman

Utbildningsledare

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 44 Skicka epost

Erika Sundqvist

Assistent

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 40 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

KUR-dag på temat: ”Stöd i Vardagen – Kognitiva svårigheter och hjälpmedel”

Datum och plats:
Onsdagen den 11 november 2015. Kulturhuset Svanen, Hesseliusgatan 3, Borlänge

Målgrupp:
Kunskapssatsningen vänder sig till chefer och medarbetare – från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst och arbetsmarknadsenhet, psykiatri och primärvård – som i sitt arbete ansvarar för eller möter personer med psykiatrisk diagnos och funktionsnedsättning.

Deltagaravgift:
500 kr inkl mat.
Brukar- och anhörigföreningar: 250 kr

Anmälan senast 2 november
Anmälningslänken är stängd! Vid frågor ang anmälningar kontaktas Tanja Krigsman på Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter via mail tatiana.krigsman@ltdalarna.se

OBS!
Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att prioritera platsfördelning så att de olika verksamheterna representeras.