Mottagningsbevis

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tack för Din anmälan till föreläsning med Bo Hejlskov Elvén.

Vi har mottagit Din anmälan och en bekräftelse kommer att mailas ut till Dig efter anmälningstidens slut.

Observera att kursanmälan är bindande och uteblivet deltagande utan giltig orsak (som ej har meddelats skriftligt) debiteras hela kursavgiften konferensdeltagarens verksamhet eller att verksamheten kan utse ersättare vid frånvaro.

Med vänlig hälsning

Tanja Krigsman
Utbildningsledare
Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter
tatiana.krigsman@ltdalarna.se

Erika Sundqvist
Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter
erika.sundqvist@ltdalarna.se