Skadad hud är också hud

Stäng

Kontakt

Tanja Krigsman

Utbildningsledare

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 44 Skicka epost

Erika Sundqvist

Assistent

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 40 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anmälningssidan är stängd. Alla platser är tillsatta!

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa och Psykiatrins Utvecklingsenhet inbjuder till en temadag om självskadebeteende med Jennifer Tuohisto-kokko

Datum:
Torsdagen den 11 oktober, kl 08.30 - 16.00, 2018

Plats:
Högskolan Dalarna, Falun. Föreläsningssal FÖ 6 i huvudbyggnaden

Tema:
Självskadebeteende

Föreläsare:
Jennifer Tuohisto-kokko

Jennifer är 24 år gammal och kommer från Södra Dalarna.

I hela sitt liv har Jennifer lidit av ångest, vilket blev mer påtagligt i och med att hon drabbades av anorexi som 15-åring. Under samma tid utvecklade hon ett självskadebeteende, som kom och gick i perioder. Men nu anser Jennifer sig vara helt fri från självdestruktivitet sedan 2014. Under sin sjukdomsperiod hann hon samla på sig erfarenhet från öppenvård, slutenvård och behandlingshem i olika former, vilket Jennifer berättar under sin föreläsning.

Temadagen består också av seminarier under eftermiddagen med några av organisationerna som ingår i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Seminarierna ges i mindre grupper och Du får ta del av ett brukar- och anhörigperspektiv på hur vård och stöd till personer med psykisk ohälsa borde fungera. På plats finns representanter för Föreningen Balans Dalarna, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFS Dalarna), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Svenska OCD-förbundet (stödjer människor med tvångssyndrom och närliggande diagnoser), Attention Dalarna (intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF) och  Svenska kyrkan; Borlänge.

Målgrupp:
Anställda inom Landstinget Dalarna och länets kommuner, skolan, polisen, ideella intresseorganisationer (brukar- och anhörigföreningar), politiker och andra intresserade.

Kursavgift: 
500 kr inkl för- och eftermiddagsfika, lunch (Scandic hotell)
250 kr för brukar- och anhörigföreningar

Anmälan: 
Stängd! Alla platser är tillsatta!