Ett bipolärt hjärta

Stäng

Kontakt

Tanja Krigsman

Utbildningsledare

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 44 Skicka epost

Erika Sundqvist

Assistent

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 40 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa och Psykiatrins Utvecklingsenhet inbjuder till en temadag om psykossjukdomar med Rebecca Anserud

Anmälningslänken är stängd! Få platser kvar anmäl direkt till Tanja Krigsman.

Datum:
Torsdagen den 12 oktober, 08.30 - 16.00, 2017

Plats:
Högskolan Dalarna, Falun. Föreläsningssalen 6 i huvudbyggnaden

Tema:
Ett bipolärt hjärta

Föreläsare:
Rebecca Anserud

Rebecca Anserud är en driven entreprenör inom frågor rörande psykisk ohälsa. Hon är bland annat författare till boken Ett bipolärt hjärta, syns ofta i media och är en känd föreläsare.
Rebecca berättar blottande och modigt om sina erfarenheter av bipolär sjukdom och vågar bjuda på sig själv. Publikens reaktioner resulterar i både skratt och tårar och lämnar ingen oberörd.

Temadagen består också av seminarier under eftermiddagen med några av organisationerna som ingår i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Seminarierna ges i mindre grupper och Du får ta del av ett brukar- och anhörigperspektiv på hur vård och stöd till personer med psykisk ohälsa borde fungera. På plats finns representanter för Ångestsyndromsällskapet (ÅSS), Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFS Dalarna), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Svenska OCD-förbundet (stödjer människor med tvångssyndrom och närliggande diagnoser), Attention Dalarna (intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF) och  Svenska kyrkan; Borlänge.

Målgrupp:
Anställda inom Landstinget Dalarna och länets kommuner, skolan, polisen, ideella intresseorganisationer (brukar- och anhörigföreningar), politiker och andra intresserade.

Kursavgift: 
500 kr inkl för- och eftermiddagsfika, lunch (Scandic hotell)
250 kr för brukar- och anhörigföreningar

Anmälan: 
Anmälan senast torsdagen den 28 september, 2017