"Psykisk hälsa på gamla dar"

Stäng

Kontakt

Tanja Krigsman

Utbildningsledare

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 44 Skicka epost

Erika Sundqvist

Assistent

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 40 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa och Psykiatrins Utvecklingsenhet inbjuder till en temadag om äldres psykiska hälsa med Marit Grönberg Eskel.

Längst ner på sidan finns länken till anmälningsblanketten

Datum: Torsdagen den 13 oktober, 09.00 - 16.00, 2016

Plats: Högskolan Dalarna, Falun. Föreläsningssalen 6

Tema: Om äldres psykiska hälsa

Föreläsare: Förmiddag - Marit Grönberg Eskel

Marit är PhD i sociologi och arbetar på avdelningen för vård- och omsorg på SKL (Sveriges kommuner och landsting). 2012 disputerade hon med avhandlingen ”Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande”.

Temadagen består också av seminarier under eftermiddagen med några av organisationerna som ingår i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Seminarierna ges i mindre grupper och Du får ta del av ett brukar- och anhörigperspektiv på hur vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa borde fungera. På plats finns representanter för Ångestsyndromsällskapet (ÅSS), Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFS Dalarna), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES), Svenska OCD-förbundet (stödjer människor med tvångssyndrom och närliggande diagnoser), Attention Dalarna (intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF) och  Svenska kyrkan; Borlänge.

Målgrupp: Anställda inom Landstinget Dalarna och länets kommuner, vård- och omsorgsboenden för äldre personer, pensionärsorganisationer och ideella intresseorganisationer (brukar- och anhörigföreningar), politiker och andra intresserade.

Kursavgift: 500 kr inkl för- och eftermiddagsfika, lunch
                    250 kr för brukar- och anhörigföreningar

Anmälan: Anmälan senast torsdagen den 29 september, 2016