Mottagningsbevis/Bekräftelse

Stäng

Kontakt

Tanja Krigsman

Utbildningsledare

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 44 Skicka epost

Erika Sundqvist

Assistent

Psykiatrins Utvecklingsenhet Säter 0225-49 45 40 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tack för Din anmälan till Tema-dagen "Skadad hud är också hud"

Vi har mottagit Din anmälan och en slutbekräftelse kommer att mailas ut till Dig efter anmälningstidens slut den 28 september.

Observera att kursanmälan är bindande och uteblivet deltagande utan giltig orsak (som ej har meddelats skriftligt) debiteras hela kursavgiften konferensdeltagarens verksamhet eller att verksamheten kan utse ersättare vid frånvaro.

Med vänlig hälsning

Tanja Krigsman
Utbildningsledare
Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter
tatiana.krigsman@ltdalarna.se

Erika Sundqvist
Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter
erika.sundqvist@ltdalarna.se