Temadag - Stöd till anhöriga!?

Stäng

Kontakt

Ingrid Lindholm

Anhörigprojektet

Nationell samverkan för psykisk hälsa Skicka epost

Lisa Ask

Psykiatrins Utvecklingsenhet

Landstinget Dalarna Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En temadag för dig som i ditt arbete möter anhöriga till personer med psykisk ohälsa och till dig som har egen erfarenheter av anhörigskap.

Program:
Inledningstal, Ingalill Person, landstingsråd.

Anhörigprojektet. Ingrid Lindholm projektledare för det nationella Anhörigprojektet informerar.

Vad vet vi om anhörigas situation? Föreläsning av Eva Gustafsson NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga)

Mina erfarenheter; Attitydambassadör Johan Wihlborg berättar om sina erfarenheter av att vara anhörig.

Stöd till anhöriga i Dalarna. Finns det?  Katarina Leander, om arbetet som görs av Dala kommunernas anhörigkonsulenter, Britt Nilsson Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Lisa Ask om anhörigstöd i psykiatri.

Skuld och skam, panelsamtal.

”Mellanakter”; texter och bilder som levandegör innebörden av ett anhörigskap.

Längre ner på sidan finns länken till anmälningsblanketten

Temadagen ges i samverkan mellan Anhörigprojektet och Region Dalarna. Anhörigprojektet riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Syften med projektet är att visa att anhöriga kan vara en tillgång inom vård- och omsorg; att arbeta för att anhörigas behov tas omhand samt att sprida goda exempel av anhörigstöd. Dalarna har, genom Region Dalarnas ”Regionala utvecklingsgrupp/Vuxenpsykiatri” fått möjligheten att vara pilotlän för det nationella projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Datum: Onsdag den 2 december, 2015, Kl 09.00-15.30

Plats: Föreläsningssalen på Falu lasarett

Målgrupp:
Medarbetare och chefer i kommun och landstings- psykiatri och anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Kursavgift: Ingen kostnad

Till Anmälning: Klicka på länk till Anmälan som görs senast 25 november