Tidig upptäckt av ätstörning hos undaomar och unga vuxna

Stäng

Kontakt

Lena Westin

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kompetenscentrum för ätstörningar Tornet och Dala ABC inbjuder ”första linjens personal” - alla som träffar ungdomar och unga vuxna - till en dag om tidig upptäckt av ätstörningar och hur man kan bemöta detta problem. Konferensen stöds av projektet ”Ätstörningsakademi i Dalarna – ett kunskapslyft” (PRIO-medel).

Anmälningslänk är stängd! FULLT!!!!

Datum och tid:
Fredagen den 20 oktober 2017, kl 08.30-15.30

Plats:
Gruvan, CUP-rummet-stora föreläsningssalen, Gruvområdet Falun

Målgrupp:
Dagen riktar sig till personal som är verksamma inom skolan/skolhälsovård, ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar för barn och unga, primärvården, fritidsverksamhet för ungdomar, socialtjänsten och andra som arbetar med barn och unga.

Övrigt:
Föreläsningen är kostnadsfri. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår.
Konferensen stöds av projektet ”Ätstörningsakademi i Dalarna – ett kunskapslyft” (PRIO-medel).

Anmälan:
Till anmälan senast den 13 oktober