Anmälan "Tidig upptäckt av ätstörningar hos ungdomar och unga vuxna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Alla fält med * är tvingande och måste fyllas i för att anmälan ska kunna skickas.

Sist på anmälningssidan finns "Skicka" knappen som skickar Din anmälan digitalt till Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter. Du får också en bekräftelse på att Din anmälan har mottagits.

Efter anmälningstidens slut kommer meddelande att mailas ut om Ditt deltagande

Namn (För- och efternamn)*
Arbetsplats:*
E-postadress:*
Övrigt (ex specialkost/allergi):