Mottagningsbevis

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tack för Din anmälan till Temadagen "Stöd till anhöriga!?"
Vi har mottagit Din anmälan och Du är välkommen till Temadagen. Programmet kommer att mailas ut till Dig i slutet av november.

Med vänlig hälsning

Ingrid Lindholm
Anhörigprojektet
Nationell samverkan för psykisk hälsa
ingrid.lindholm@nsph.se


Lisa Ask
Psykiatrins Utvecklingsenhet
Landstinget Dalarna
lisbeth.ask@ltdalarna.se