Psykiatrisk öppenvård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vuxenpsykiatrins öppenvård är organiserad i tre olika psykiatriska sektorer och inom varje sektor finns flera mottagningar som är öppna under kontorstid.

Den psykiatriska öppenvården är en specialistverksamhet för personer med allvarlig psykisk sjukdom. Till öppenvårdspsykiatrin kan patienter söka själv eller remitteras från övriga hälso- och sjukvården. Patienter som söker behandling skall i första hand erbjudas vård på den ort där man bor. Fritt vårdval tillämpas inom landstinget Dalarna. Det innebär att patienten själv kan välja att söka vård hos valfri psykiatrimottagning i länet.

Inom landstinget Dalarna gäller den nationella vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker psykiatrins öppenvård ska erbjudas en bedömning inom 90 dagar. Om bedömningen resulterar i beslut om psykiatrisk behandling ska denna behandling ges inom 90 dagar.