Psykiatrisk öppenvård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vuxenpsykiatrins öppenvård är organiserad i tre basenheter i länet, med mottagningar på de större orterna som är öppna under kontorstid.

Den psykiatriska öppenvården är en specialistverksamhet för personer med allvarlig psykisk sjukdom. Till öppenvårdspsykiatrin kan patienter söka själv eller remitteras från annan hälso- och sjukvården. Psykiatrin har som all annan specialistvård fritt vårdval vilket innebär att patienten själv kan välja att söka vård hos valfri psykiatrimottagning. Efter bedömning erbjuds patienten vård vid den mottagning där vården har sökts.

Inom landstinget Dalarna gäller den nationella vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker psykiatrins öppenvård ska erbjudas en bedömning inom 90 dagar. Om bedömningen resulterar i beslut om psykiatrisk behandling ska denna behandling ges inom 90 dagar.