Psykiatrimottagning Falun

Stäng

Kontakt

Anette Sahlin

Enhetschef

Team 1 och Team 2 023-49 08 65

Sylvia Enochsson

Enhetschef

Team 3 och administration 023-49 12 50

Stefan Tungström

Verksamhetschef

070-626 10 33 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Psykiatriska mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Kontakt med mottagningen sker via telefon 023-49 05 00, www.1177.se eller remiss.

Lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Besöksadress:

Psykiatrimottagning Falun
Parkgatan 19
791 31 Falun 

Postadress:

Psykiatrimottagning Falun
Falu lasarett
791 82 Falun

Receptionens öppettider

Vardagar 08.00-12.00 samt 12.45-16.00

Telefon och telefontider

Medicinsk rådgivning, nyanmälan, recept- och läkemedelsfrågor samt frågor om fakturor och journalkopior
Telefon 023-49 05 00
Måndag - fredag 08.00 - 12.00

1177 Vårdguiden E-tjänster 
Det går bra att kontakta mottagningen via www.1177.se

Fax

023-49 12 45

Vid behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem, kontakta den psykiatriska akutmottagningen i Säter.
Telefon: 0225-49 44 00

I nödsituation ring 112