Psykiatrimottagning Falun

Stäng

Kontakt

Laila Jönsson

Enhetschef

Team 1 023-49 09 84

Anette Sahlin

Enhetschef

Team 2 023-49 08 65

Sylvia Enochsson

Enhetschef

Team 3 023-49 12 50

Monica Magnusson

Enhetschef

Administration 023-49 08 72 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Psykiatriska mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Mottagningen stängd kl 8-12 den 29 maj 2017 på grund av utbildning.

Kontakt med mottagningen sker via telefon 023-49 05 00, www.1177.se eller remiss.

Lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Besöksadress:

Psykiatrimottagning Falun
Parkgatan 19
791 31 Falun 

Postadress:

Psykiatrimottagning Falun
Falu lasarett
791 82 Falun

Receptionens öppettider

Vardagar 08.00-12.00 samt 12.45-16.00

Telefon och telefontider

Medicinsk rådgivning, nyanmälningar, recept, frågor om väntelista samt av- och ombokningar
Telefon: 023-49 05 00
Vardagar: 07.00-17.00 TeleQ

Sekreterare
Telefon: 023-49 05 00, val 5
Vardagar: 08.00-09.30 samt 13.00-14.30

1177 Vårdguiden E-tjänster 
Det går bra att kontakta mottagningen via www.1177.se

Fax

023-49 12 45

Vid behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem, kontakta den psykiatriska akutmottagningen i Säter.
Telefon: 0225-49 44 00

I nödsituation ring 112