Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Gagnef

Stäng

Kontakt

Anita Blomberg

Enhetschef

0241-49 85 04 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Gagnef har psykiatrin ett utvecklat samarbete med primärvården och man har gemensamma behandlingskonferenser en gång per vecka.

Det psykiatriska teamet består idag av fyra psykologer, tre psykiatriska sjuksköterskor, sekreterare och teamledare. Specialistpsykiater är knuten till verksamheten som konsult en dag per vecka. Husläkaren svarar för den kontinuerliga läkarinsatsen och har konsultativt stöd genom specialistpsykiatern.

Vill du veta mer om den så kallade Gagnefmodellen för integrerat arbetssätt är du välkommen att höra av dig till verksamhetsansvarig.

Modellen har utvärderats av leg psykolog Erik Wennström, Uppsala Universitet.

Utvärderingsrapporten, ”Kropp och själ under samma tak. En studie i öppenvårdspsykiatri” finns att rekvirera från Dalarnas Forskningsråd.

Rådgivning

Du kan vända dig till oss för rådgivning på telefon 0241-49 85 09.
Vi har telefontid:
måndag 8.15-9.00
tisdag 13.45-14.30
onsdag-fredag 8.15-9.00