Att söka psykiatrisk hjälp

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Du söker till oss antingen genom att din husläkare skriver en remiss eller genom att själv ringa till någon av våra behandlare. Det är ingen skillnad i väntetid mellan remiss från läkare och egenanmälan. Efter att remiss eller anmälan kommit till oss kallas du till ett bedömningssamtal.

Vid bedömningssamtalet träffar du en behandlare (läkare, psykolog eller sjuksköterska) och får berätta om dina besvär. Behandlaren ställer frågor om din situation och din bakgrund, och tillsammans diskuterar ni vilken typ av hjälp du skulle kunna behöva.

Efter bedömningssamtalet diskuteras dina problem i teamet vid en behandlingskonferens och det bestäms vilken typ av hjälp som du ska erbjudas. Det kan exempelvis vara någon form av psykologisk behandling, stödsamtal eller fortsatt kontakt med din husläkare för medicinering. Efter besked om vad som planerats för dig får du ofta vänta en tid tills den behandlare som utsetts har tid att ta emot dig. Vilken behandlare du får beror på vilken typ av hjälp du behöver eftersom vi arbetar med olika metoder.

Om du erbjudits samtalskontakt kallas du till ett första samtal av din behandlare. Ni kommer då överens om hur kontakten ska se ut, vilket syfte och mål behandlingen ska ha samt vilka regler som ska gälla för kontakten. Samtalskontakter kan se mycket olika ut, ibland behövs endast några få samtal och ibland kan man behöva stöd under lång tid.