Du kan också vända dig till

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Psykiatriska jourmottagningen

Vid akuta psykiska besvär kan du dygnet runt vända dig till jourmottagningen på Allmänpsykiatriska kliniken i Säter. Personalen på jourmottagningen kan ge råd och vid behov göra akuta läkarbedömningar och vårdinsatser.
Telefon: 0225 – 49 44 00  

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen drivs av kommunen och kan ge samtalshjälp vid problem som rör familjen, exempelvis relationsproblem mellan makar eller sambos, problem mellan barn och föräldrar eller konflikter vid skilsmässor. Boende i Gagnefs kommun hör till Familjerådgivningen Leksand.
Telefon: 0247 – 15 188 

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen i Gagnef drivs av kommunen och är till för dig mellan 13 och 25 år. På ungdomsmottagningen finns bland annat läkare och kurator som kan hjälpa dig med både kroppsliga och psykiska frågor som rör t ex samlevnad, sexualitet eller missbruk.
Telefon: 0241 – 517 71 

Barn och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ansvar för barn och ungdomar med psykiska besvär upp till 18 års ålder. Boende i Gagnef tillhör Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Borlänge.
Telefon: 0243 – 49 70 40