När behöver man psykiatrisk hjälp

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Exempel på psykiska problem som vi arbetar med är depressioner, ångest, panikattacker, tvångstankar, stress- och utbrändhetsproblem, självmordstankar, psykoser, ätstörningar, livskriser och fobier. Ibland kan det vara svårt att själv veta varför man mår dåligt eller om besvären man känner är kroppsliga eller psykiska. Det kan då vara bra att först prata med sin husläkare.