Verksamhetsbeskrivning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Gagnef består av ett behandlingsteam med specialistläkare i psykiatri, psykologer och psykiatriska sjuksköterskor, samt enhetschef och sekreterare. I behandlingsteamet arbetar för närvarande en specialistläkare (psykiater), fyra psykologer och tre psykiatriska sjuksköterskor.

Våra behandlingsmetoder innefattar medicinering, olika psykoterapeutiska behandlingar samt kris- och stödsamtal. Vilken behandlingsmetod vi rekommenderar beror på vilken typ av besvär man som patient lider av. I teamet finns kompetens för bland annat kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och olika typer av kortare samtalskontakter.

Speciellt för psykiatrimottagningen i Gagnef är att vi arbetar i ett mycket nära samarbete med husläkarna på vårdcentralen. För dig som patient innebär detta att du behåller din husläkare under den tid du är patient i psykiatrin och att läkaren och din psykiatriska behandlare regelbundet träffas för att samordna den vård du får. Gäller din behandling endast medicinering sköts detta av din husläkare med hjälp av specialistläkaren på psykiatrimottagningen.

Behandlingsverksamheten på mottagningen sker enligt Hälso- och sjukvårdslagen. All personal på mottagningen har tystnadsplikt.