Psykiatrimottagning Ludvika

Stäng

Kontakt

Laila Pettersson

Enhetschef

0240-49 50 62 Skicka epost

Susanna Berglund

Verksamhetschef

0240-49 50 71, 0243-49 70 60 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Psykiatriska mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri i Ludvika- och Smedjebackens kommun.

Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdom, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Till öppenvårdpsykiatrin kan Du komma på remiss, söka själv eller göra egenanmälan via www.1177.se

Lindrigare psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Besöksadress:

Psykiatrimottagningen Ludvika
Ljunghällsvägen 45
771 81 Ludvika

Postadress:

Psykiatrimottagningen Ludvika
Ludvika lasarett
771 81 Ludvika

Öppettider:

Reception:

08.00-12.00, 12.45 -16.00
Mottagningen är bemannad fram till 17.00.
16.00-17.00 enbart akuta ärenden.

Telefon och Telefontid:

Reception:

Tel: 0240-49 50 50

Telefonrådgivning, recept, nyanmälan/egenanmälan:

Tel: 0240-49 50 50

Du har möjlighet att utföra ett antal ärenden via www.1177. Till exempel begära intyg, förnya recept, lämna återbud till bokad tid eller göra en egenanmälan.

Fax:

0240-49 50 55

Vid behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem, kontakta den psykiatriska akutmottagningen i Säter, telefon 0225-49 44 00.


I nödsituation ring 112