Verksamhetsbeskrivning Ludvika

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi strävar efter att ha ett så brett och varierat behandlingsutbud som möjligt för att möta varje patients specifika behov. Målsättningen är att bota eller lindra psykiska besvär för att uppnå ökad livskvalitet.

Specialistpsykiatri

Psykiatriska mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri.
Vanligt förekommande diagnoser är: svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hur får man kontakt?

 • Till oss kommer man huvudsakligen via remiss eller genom att kontakta mottagningens telefonrådgivning. Vanligen inleds kontakten med ett eller flera bedömningssamtal där vi tillsammans med patienten kartlägger problematiken och gör en planering/vårdplan.

Behandling

 • Vi erbjuder psykologiska utredningar, arbetsterapeutiska utredningar och medicinska utredningar och behandlingar, kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv psykoterapi (KPT) och psykodynamiskt orienterade terapier, arbetsterapeutiska insatser med bl a funktionsbedömning.
  Vissa behandlingar erbjuds såväl i grupp som individuellt.

Vi som arbetar här

 • På mottagningen finns olika kompetenser såsom läkare, sjuksköterskor, skötare, socionomer, arbetsterapeuter, psykologer, psykoterapeuter samt medicinska sekreterare. Vi arbetar i team som består av olika yrkeskategorier där alla bidrar med sin specifika yrkeskunskap.
 • Mottagningen erbjuder kontinuerligt utbildningsplatser för samtliga yrkeskategorier.
 • Alla som arbetar på psykiatriska mottagningen har tystnadsplikt.

Vårdgaranti

 • Vårdgarantin innebär att man som patient ska få vård inom en viss tid och vårdgarantin gäller endast inom ditt hemlandsting.
 • Medicinsk bedömning omfattas av vårdgarantin och besök till den specialiserade vården ska erbjudas inom 90 dagar för bedömning. Om den medicinska bedömningen inte kan erbjudas inom 90 dagar skall du erbjudas besök hos annan vårdgivare som landstinget utser. Om den medicinska bedömningen leder fram till att du skall erbjudas fortsatt medicinsk behandling/utredning omfattas den fortsatta bedömningen/utredning inte av hemlandstingets vårdgaranti.
 • Den som bedömts behöva en behandling ska erbjudas den inom ytterligare 90 dagar. Om bedömd behandling inte kan erbjudas inom 90 dagar ska du erbjudas behandling hos annan vårdgivare som landstinget utser.

Akutmottagning i Säter

 • Vid behov av akuta insatser under kvällar och helger hänvisas till psykiatrins akutmottagning i Säter. Telefon 0225-49 44 00.