Psykiatrimottagning Rättvik

Stäng

Kontakt

Marielle Ericsson Welander

Enhetschef

070-600 84 06

Jeanette Hjortsberg

Verksamhetschef

076-809 81 81

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar, svåra somatoforma syndrom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörningar och neuropsykiatriska tillstånd.

Du kan själv ta kontakt med mottagningen vid behov.

Lindriga psykiatrisk problematik, såsom lättare depressioner och ångesttillstånd, behandlas inom primärvården.

Adress

Besöksadress: Centralgatan 1, plan 2 (samma hus som vårdcentralen)
Postadress: Psykiatrimottagning Rättvik, Box 13, 795 21 Rättvik

Öppettider

Måndag - fredag, 08.00-12.00, 12.30-16.00

Telefon och telefontider:

Medicinsk rådgivning, nyanmälningar, recept, sjuksköterska, av och ombokningar

Telefon: 0248-49 47 90
Vardagar kl 08.00-15.00 TeleQ

Du måste avboka tiden minst 24 timmar innan besökstiden, annars blir du debiterad för uteblivet enligt landstingets beslut.

Du har också möjlighet att kontakta oss genom att logga in i Mina vårdkontakter

Fax

0248-105 33

När mottagningen är stängd kontakta mottagningssköterska vid psykiatrisk akutmottagning i Säter.
Telefon: 0225-49 44 00

I nödsituation kontakta 112.