Kirurgkliniken i Falun

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår vision är att bli den bästa kirurgkliniken i Sverige.

Kirurgkliniken består av två mottagningar och tre vårdavdelningar med totalt 74 vårdplatser. Vi utövar specialistsjukvård i en ständig utveckling och håller en hög vårdkvalitet.

Så här arbetar vi

Vi är indelade i sex olika team övre- och nedre gastro, bröst-endokrin,plastik och urologi, därutöver vårdas även akuta sjukdoms- och olycksfall.

Vi ansvarar för utredning, vård och behandling av kirurgiska sjukdomar i mage och tarm, urinvägar, kärlsystem, bröst och sköldkörtel samt plastikkirurgi och trauma. Kliniken bedriver också onkologisk verksamhet.

Det här värderar vi högt

Vi strävar efter att befolkningen i länet erbjuds kirurgisk vård och behandling med stor kompetens och hög kvalitet.

Våra mål är att ge god och jämlik vård, god omvårdnad och gott bemötande. Vi vill använda våra medarbetares kompetens på rätt sätt.

Vår verksamhet

På kliniken är vi 290 anställda. Det utförs cirka 27 000 läkarbesök och 8 000 sjuksköterskebesök per år, detta inkluderar även besöken hos kirurgjouren på akutmottagningen.

Vi har cirka 32 000 vårddagar (dagar patienten är inneliggande) och 80% av dessa patienter kommer från akutmottagningen. Under ett år utförs cirka 3 500 operationer.

Här finns vi

Vi finns i nybyggda lokaler i Dahlska huset, Falu lasarett. Vårt upptagningsområde omfattar huvudsakligen kommunerna söder om Siljan men för vissa specialiteter är vi länstäckande.

Kvinna som äter lunch

Från lunchrummen på klinikens avdelningar kan man se hela Falun.

Kirurgkliniken i Falun