Jenny Henniger, sjuksköterska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på sjuksköterskan Jenny Henninger, akuten Falun.

”Jag utvecklas ständigt”

- För snart 15 år sen valde jag att börja på akuten för att det verkade spännande. Det är en arbetsplats där jag träffar massor av olika patienter, eftersom jag träffar patienter som tillhör nästan alla lasarettets kliniker. Det kändes som en utmaning yrkesmässigt.

- Jag har under åren valt akutmottagningen om och om igen för att det är en stimulerande arbetsplats där jag tillåts vara självständig. Jag är ofta den första som möter patienten och får göra egna bedömningar och prioriteringar enligt våra riktlinjer. I mötet med människor i många olika livssituationer har jag som sjuksköterska på akuten ofta möjlighet att göra skillnad och hjälpa dessa. Det ger mig en tillfredställelse i jobbet.

- Som sjuksköterska på akuten får jag "hålla många bollar i luften" och det är något jag tycker är roligt och utmanande. Det är ett arbete fyllt med varierande arbetsuppgifter som gör att jag ständigt utvecklas som sjuksköterska.

- Det individuella schemat där man kan variera sina arbetspass mycket är en stor fördel. Det gör det lättare att planera sitt övriga liv. Personalgruppen har dubblerats sen jag började och patientmängden också. Vi jobbar stationsvis och det gör att det under arbetspasset ändå känns som en liten och sammansvetsad arbetsgrupp. Vi har sen ombyggnaden fått fina och stora lokaler som ytterligare höjt trivseln.