Linus Hultqvist, sjuksköterska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på sjuksköterska Linus Hultqvist.

”Man kan bli hur bra som helst”

- Jobbet på akuten är omväxlande, händelserikt och roligt! Jag ville utveckla och bredda mina medicinska kunskaper, varför bara jobba med en sak? På akuten kan man lite om mycket och som sköterska får man stor bredd på sina kunskaper. Man vill bara lära sig mer och mer. Och man kan bli hur bra som helst.

Våra patienter har varierande sjukdomstillstånd. Från sticka i fingret till kritiskt sjuka patienter i behov av intensivvård. Det är otroligt givande att finnas där och ge sitt bästa mottagande och handläggande av dessa patienter så att de snabbt kan få den vård de behöver.

- Att arbeta på akuten blir aldrig tråkigt. Ingen dag är den andra lik. Det är en stor fördel att under en arbetsvecka få rotera mellan akutens olika klinker, jobbet blir på så vis mycket mer varierande. På måndagen träffar jag sjuka barn på barnakuten för nästa pass istället jobba på ortopedakuten.

- Det är en stark sammanhållningen mellan kollegorna. Man blir sammansvetsade när man arbetar tillsammans i pressade situationer. Det blir en speciell stämning i lokalen när någon drar ett akutlarm. Då vet man att det är allvar.

-  Arbetet med akutsjukvård ger en bred och relevant grund. Vare sig man väljer att specialisera sig inom akutsjukvård eller tar sina kunskaper till en annan specialitet, till exempel IVA, narkos eller ambulans. Alla sjuksköterskor i framtiden tänker sig att jobba inom en sådan specialitet borde ha arbetat på akuten.