Karin, städerska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Porträtt: Karin Strömberg

Karin Strömberg arbetar inom Resursteamet på Landstings-service, hon täcker idag upp för verksamheter inom Landstingsservice där det behövs personal, till exempel vid frånvaro eller arbetsanhopning.

Karin har arbetat inom Landstinget Dalarna sedan hösten 2009, då hon började arbeta på Städavdelningen inom Verksamhetsservice. Hon har arbetat på resursteamet sedan det startade i september 2012. Hon arbetade innan dess både på Materielförsörjningen och Städavdelningen och när resursteamet utökades hade hon en given plats eftersom hon kunde två områden inom verksamheten redan.

Vad är roligast med jobbet?

Att det är så flexibelt, att jag hoppar runt och gör olika saker varje dag. Att få träffa olika människor och se olika verksamheter varje dag är roligt. Vi är problemlösare också, vi ser vart det fattas personal och vart vi kan vara mest behjälpliga. Vi planerar tillsammans med vår chef vart vi behöver vara och har möjlighet att påverka detta, det gör ju att vi kommer närmare verksamheten och får en större förståelse när vi får se flera delar.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Landstinget Dalarna?

Från början var det att jag behövde ett jobb och här var det lätt att få ett jobb. Jag hade även en kompis som sommarjobbade här och som tyckte det var en trevlig arbetsplats. Att jag sedan har blivit kvar här beror mycket på min fritid, jag håller på med hästhoppning och tiderna här har passat min fritid väldigt bra. Sedan är det en trivsam arbetsplats med bra kollegor och chefer.

Hur ser en typisk dag på jobbet ut?

Det finns inte en typisk dag på jobbet för mig. Men jag startar oftast dagen med att jag kollar av mitt schema, vart jag ska vara så det inte ändrats sedan förra dagen. Man får alltid vara beredd att bli omflyttad dit det behövs resurser. Varje dag är väldigt öppen. Jag gillar när det händer något så jag får vara på alla verksamheter såsom städ, inre vaktmästeriet, posten och materielförsörjningen, det passar mig bra.

Det här visste ni inte om mitt yrke

Att arbetsuppgifterna är så utspridda. Eftersom de olika verksamheterna har väldigt olika uppgifter så blir det väldigt spritt och många olika saker man får göra. På ytan kan jobben verka enkla, men det finns specialuppgifter som kräver en hel del problemlösning och kunskap.