Vill du veta mer?

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Välkommen att kontakta någon av våra avdelningar för att veta mer om hur det är att jobba hos oss.

Avdelningschef avd 50, njur mag/tarm lungsjukdomar
Eva Törnqvist
0250-49 35 68
eva.tornqvist@ltdalarna.se

Avdelningschef avd 61, hematologi diabetes
Britt Marie Kans
0250-49 30 12
britt-marie.kans@ltdalarna.se

Avdelningschef avd 62, kardiologi
Mikko Talala
0250-49 30 15
Mikko.Talala@ltdalarna.se

Avdelningschef avd 70, ger rehab
Kristina Göstas
0250-49 32 77
Kristina.Gostas@ltdalarna.se

Avdelningschef Strokeenheten
Mirjam Postema
0250-49 32 73
mirjam.postema@ltdalarna.se

Avdelningschef medicinmott
Karin Hult
0250-49 31 01
karin.hult@ltdalarna.se

Avdelningschef dialysmott
Åsa Nordin
0250-49 30 51
Asa.M.Nordin@ltdalarna.se

Verksamhetsutvecklare
Kerstin Slottpers-Lundberg
0250-49 30 17
kerstin.slottpers-lundberg@ltdalarna.se