Landstinget Dalarna satsar på ST-läkare

Publicerad 4 mars 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
ST-läkare John Hutzhins, Linda Elfsberg, Maria Mannberg och Erik Elmqvist.

Under februari deltog 24 ST-läkare från Mellansverige i en unik utbildning inom ortopedi. Utbildningen anordnades för första gången och har varit efterfrågad av studierektorer och ST-läkarna själva.

– Kursledarna gav ett bra intryck av sjukhuset och det är en bra möjlighet att visa upp sig för rekrytering, berättar John Hutzhins, ST-läkare och kursdeltagare.

John Hutzhins, Linda Elfsberg, Maria Mannberg och Erik Elmqvist (ovan) är alla ST-läkare i ortopedi och åkte långt för att delta i en såkallad BOT-kurs (Basal Ortopedisk Teknik). Erik Elmqvist från Visby kan tänka sig att flytta till Falun för att arbeta.

– Kursen får betyg fyra av fem möjliga, värderar Erik Elmqvist. Betyget baseras på att det var väldigt trevligt och en bra anpassad nivå. Utbildningen arrangerades av ortopedkliniken i Falun på Landstinget Dalarnas Kompetenscentrum. Deltagarna kom från ett flertal ortopedkliniker i Mellansverige, vilket gav en stor möjlighet att skapa nätverk för de unga läkarna. John Hutzhins och Linda Elfsberg var nöjda och kan tänka sig att åka på fler utbildningar vid Falu Lasarett.

– Kursledarna var väldigt engagerade och gav mycket utrymme för att ställa frågor, berättar John Hutzhins.

– Bakgrunden till den nya kursen är helt enkelt att vi har saknat en sådan kurs, berättar Kristbjörg Sigurdardottir, som är kursansvarig. Alla ST-läkare måste tjänstgöra inom sitt specialområde i minst fem år, plus att de måste läsa ett antal kurser för att ha möjlighet att ansöka om specialistbevis hos Socialstyrelsen.

Den här utbildningen görs för första gången nu, men kommer absolut att bli av igen, säger Kristbjörg Sigurdardottir leende.