Landstinget Dalarna lockar medarbetare från Nederländerna

Publicerad 25 mars 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Flaggor vid migrationsmässan i Utrecht.Borlänge kommun välkomnar besökare i Dalamontern.Danielle Feiter och Jeroen Bart-Hilckmann.Landstinget Dalarna i Dalamontern vid emigrationsmässan i Utrecht.Dalahäst och skål med godis.Dalamontern.Landstinget Dalarna möter besökare i Dalamontern.

Helgen den 8-9 februari medverkade Landstinget Dalarna vid den årliga emigrationsmässan i Utrecht för att knyta kontakter och se till att de som funderar på att flytta till Skandinavien väljer just Dalarna.

– Vi hoppas på att denna insats gör att fler i Nederländerna upptäcker fördelarna med att flytta hit till vackra Dalarna! Och visst hoppas vi på att locka hit just sjuksköterskor som vi har stort behov av, säger IngMarie Westling Gustafsson personalchef inom hälso- och sjukvården.

Dalarna är det län som har högst andel av den arbetande befolkningen som kommer att gå i pension de närmaste fem åren. Landstinget Dalarna har ett växande rekryteringsbehov, inte minst bland sjuksköterskor. En stor utmaning för Landstinget Dalarna är att säkra den framtida kompetensen och den här satsningen är en del i det stora kompetensförsörjningsarbetet som pågår.

Förberedda för flytt

Många från Nederländerna är intresserade av att emigrera till Skandinavien och är ofta väl förberedda på en flytt. Landstinget Dalarna har under flera år jobbat med internationell rekrytering, framförallt läkarrekrytering, det finns därför en stor vana bland verksamheterna att ta hand om och introducera personal med internationell bakgrund.

Många i Nederländerna har en utbildning och tidigare erfarenhet som passar mycket bra mot de behov som finns på arbetsmarknaden i Sverige. Det är inte ovanligt att de som planerar att flytta till Sverige redan har lärt sig svenska innan flytten.

Speciell doft

På emigrationsmässan i Utrecht befann sig Danielle Feiter och Jeroen Bart Hilckmann, från Haag, hon är jurist och han sjukgymnast. De har semestrat i Sverige många gånger och planerar ytterligare en resa hit, denna gång för att titta närmare på var de skulle vilja bosätta sig.

Beslutet att flytta till Sverige har växt fram över tid och de söker efter ett liv nära natur och vatten.

– Vi vill bo nära vatten för det gör vi redan idag. Men sedan längtar jag till den rena luften som finns i Sverige. Det är en speciell doft som kommer med den. Här i Nederländerna finns det så mycket ohälsosamt i form av luftföroreningar, säger Jeroen på svenska.

Hoppa av karusellen

De berättar också att de uppfattar att skillnaden är stor när det gäller arbetsmiljö länderna emellan.

– Vi vill leva ett liv med mindre stress, säger Danielle. Vi lever även nu ett bra liv, men vi vill hoppa av den karusellen vi är inne i med sex eller sju dagars arbetsvecka.

– Och Sverige lockar med ett socialt folk och ett land som är bra organiserat. I Nederländerna bor det för mycket människor, säger Jeroen och skakar på huvudet.

Inte lika tätt

Med cirka 400 invånare per kvadratkilometer är Nederländerna ett av de befolkningstätaste länderna i världen. I Sverige är befolkningstätheten cirka 21 invånare per kvadratkilometer och det är lätt att förstå att de nederländare som planerar att flytta hit delvis har gjort sitt val baserat på möjligheten att bosätta sig i ett land där allemansrätten och närheten till naturen finns.

När man ska göra en stor förändring i livet, en flytt till ett nytt liv i ett nytt land, så är det personliga mötet med blivande arbetsgivare en viktig pusselbit. Och efter att ha knutit kontakt med landstingets representanter på mässan så har två sjuksköterskor med familjer varit och besökt Landstinget Dalarna redan en månad efter mässan. De har rest hit för att göra sig en bild av hur det skulle vara att leva i Dalarna och arbeta inom svensk sjukvård. En intervju med en av de två sköterskorna, Rommy Venema, finns att läsa här.

Den andra sjuksköterskan har redan blivit anställd på strokeenheten i Mora och flyttar till Dalarna efter sommaren.

Emigrationsmässan i Utrecht är med sina cirka 12 000 besökare, det största evenemanget av sitt slag i Europa. Landstinget Dalarna medverkade i Dalamontern tillsammans med Region Dalarna och representanter från kommuner och näringsliv.