Spännande praodagar i landstinget

Publicerad 22 september 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Prao-elever kontrollerar blodtrycket.

Just nu pågår Landstinget Dalarnas praodagar för elever i årskurs 8 och 9. Syftet är att ge eleverna en inblick i de olika yrkesområden som finns inom landstingets verksamheter.

-Det är 34 elever från sex olika skolor i Falun och Borlänge som är här på prao. Vi har ett begränsat antal platser och de elever som är här har själva sökt till de platser vi hade att erbjuda, säger Ingela Nordanås Åsberg på Landstinget Dalarnas personalenhet.

Hösten 2013 var första gången som Landstinget Dalarna erbjöd skolor i Falun och Borlänge återkommande praodagar, en gång per termin. Målsättningen är att i framtiden kunna erbjuda prao på fler orter i länet.

Målet är att praodagarna ska vara ett stöd för eleven i kommande studie- och yrkesval. Med start under torsdagen den 18 september, och fram till på tisdag den 23 september, får eleverna information om hur det är att arbeta inom landstinget. De informeras till exempel om landstingets organisation, innebörden av tystnadsplikt och vikten av god vårdhygien. De får möta vårdpersonal och annan personal som finns för att vården ska fungera, som exempelvis personal från kostservice, bevakning och sterilcentralen. Eleverna får även gå på studiebesök i några olika verksamheter och prova på att arbeta inom vården i en simulerad utbildningsmiljö.

-Det är så roligt att arrangera de här praodagarna. Eleverna är jätteintresserade och vi har fått så bra respons från våra engagerade medarbetare som kommer och berättar om sina arbetsplatser, säger Ingela Nordanås Åsberg.