AT i Mora

Stäng

Kontakt

Anette Blomberg

HR-specialist Mora

0250-49 34 25 anette.blomberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att bo mitt i turistorten Mora har många fördelar - sommar som vinter.

Vid Mora lasarett ledigförklaras 9 AT-block

Blocken tillträdes i mitten av februari resp. maj 2017

Blocken innehåller:

  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter, inkl 1 mån ger rehab
  • 6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
  • 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården norra/västra Dalarna
  • 6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler

Anställningsintervjuer kommer att hållas 6, 7 och 10—12 oktober. Reserv 13—14 oktober.

Ansökan skickas per post till

Mora lasarett
Personalenheten
ATT: Anette Blomberg
792 85 Mora

Ange i ansökan blockstart i februari eller maj 2017.

Välkommen med din ansökan senast 5 oktober 2016.

Närmare upplysningar lämnas av:

Studierektor inom allmänmedicin
David Thelander
Tfn: 0280-49 82 00 reception
e-post: david.thelander@ltdalarna.se

Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson
Tfn: 076-771 72 23
e-post: sofia.olsson@ltdalarna.se

Studierektor slutenvårdsåret
Linda Nilsson
Tfn: 0250-49 30 00 vxl
linda.a.nilsson@ltdalarna.se

AT-ansvarig Anette Blomberg
Tfn: 0250-49 34 25
anette.blomberg@ltdalarna.se

AT-läkare
Sara Morell
sara.morell@ltdalarna.se