Advanced Medical Life Support - AMLS

Stäng

Kontakt

David Summermatter

PHTLS-/AMLS-samordnare

Ambulanssjukvården Dalarna David.Summermatter@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän kursinformation

Logotyp AMSLKursen Advanced Medical Life Support ägs av NAEMT(National Association of Emergency Medical Technicians) i nära samarbete med NAEMSP( National Association of Emergency Medical Services Physicians)
Kursen introducerades i Sverige 2007 av AMLS Sverige och SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) och AMLS USA.

AMLS-kursen avhandlar omhändertagandet av den akutmedicinska patienten. Målgrupper är framför allt all prehospital personal men även sjuksköterskor på mottagning som handlägger akut sjuka patienter och läkare under utbildning. AMLS-metoden leder till en förstärknig av teamarbetet runt dessa patienter.

Kursinnehåll

Vi håller oftast kursen under 2,5 dagar i internatform.  Den består av interaktiva föreläsningar, undervisnings- och undersökningsstationer. De interaktiva/fallbaserade lektionerna omfattar följande ämnen:

 • Patientundersökning
 • Luftvägshantering
 • Bedömning av patienten i chock
 • Dyspne/Andningsinsufficiens
 • Bröstsmärta
 • Förändrad medvetandegrad
 • Gastro -Intestinal blödning
 • Buksmärta

Lektionerna åtföljs av praktiska undervisningsstationer varje kursdag.

Kursens övergripande mål är att lära ut:

 • Systematiskt tillvägagångssätt i handläggningen av den akutmedicinska patienten.
 • Identifiering av direkta livshot med för situationen adekvata åtgärder enligt ABCDE.
 • Undersöknings- och intervjumetodik för att inkludera/exkludera möjliga diagnoser utifrån symtombild.
 • Formulera en arbetsdiagnos - prehospitalt bedömt tillstånd.
 • Behandla enligt de lokala direktiv som gäller för varje organisation och kompetensnivå.

Kursförberedelser

Det är mycket viktigt att förbereda sig inför kursen genom att noggrant studera utskickad kursbok (finns fn endast på engelska). För att kunna uppnå målet med minst 2 månaders inläsningstid måste kursanmälan göras i god tid. Tillsammans med kursboken följer instuderingsfrågor som lämnas vid kursstarten.

Kursexamination

Examinationen sker sista dagen och består av ett skriftligt prov och ett praktiskt moment, där studenten får visa hur han/hon tar hand om en skademarkör med simulerade symtom. För godkänd kurs krävs närvaro under hela kursen samt godkänt praktiskt och skriftligt prov.

Kursanmälan

Här kan du göra din anmälan till AMLS-kurser som ordnas i samarbete med Ambulanssjukvården Dalarna. Observera att du måste ha fått klartecken från vidstående koordinator för få göra anmälan. Formuläret skall inte användas för att visa intresse för att få gå kurs.