Välkommen till PHTLS!

Stäng

Kontakt

David Summermatter

PHTLS-/AMLS-samordnare

Ambulanssjukvården Dalarna David.Summermatter@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän kursinformation

PHTLS logotypKursen PreHospital Trauma Life Support är resultatet av ett samarbete mellan NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) och The American College of Surgeons. Det är den senare organsiationen som utarbetat och har copyright på ATLS. NAEMT äger på samma sätt PHTLS

Samstämmigheten mellan de två programmen är därför stor. De principer som lärs ut i PHTLS som prehospital handläggning grundar sig på att traumpatienten efter ankomst till sjukhus skall omhändertas i enlighet med ATLS. I båda programmen använder man sig av sekvenserna A,B,C,D och E för att prioritera och handlägga patientens skador.

Kursinnehåll

Följande områden lyfts fram:

  • Snabbt omhändertagande av traumapatienter
  • Behandling av chock och hypoxi
  • Snabb transport till sjukhus
  • Vikten av teamarbete


Grundkursen håller ett högt tempo under 2,5 dagar, där föreläsningar är varvade med praktiska moment. Antalet studenter, instruktörer och schema är föreskrivet av NAEMT. Kursen inleds med instuderingsfrågor med flervalstyp.

Kursförberedelser

Erfarenheter från tidigare kurser har visat att det är oundgängligen nödvändigt att du förbereder dig noggrant, genom att studera kursboken. För att kunna uppnå målet med minst 2 månaders inläsningstid måste kursanmälan göras i god tid. Du får den engelska kursboken inklusive en svensk översättning skickad till dig.  Läs först ett kapitel i den svenska översättningen och titta på bilderna i den engelska versionen, därefter läser du hela kapitlet i den engelska boken.

Kursexamination

Examination sker sista dagen och består av ett skriftligt prov och av ett praktiskt moment, där studenten får visa hur han/hon tar hand om en skademarkör med simulerade skador.

För godkänd kurs krävs närvaro under hela kursen, godkänt praktiskt och skriftligt prov med rätt svar i minst 76 % av frågorna.