Kompetenscentrum

Stäng

Kontakt

Kompetenscentrum

Falu lasarett Psilandersväg hus 19 plan 6 791 82 Falun 023-49 12 96 kompetenscentrum.falun@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Verksamheten är landstingsövergripande och till för verksamhetsledning, medarbetare och studerade. Kompetenscentrum (KC) skall främja kontinuerlig utveckling av generella och övergripande utbildnings- och kompetensinsatser.

Verksamheten i Falun, drivs i samverkan med Högskolan Dalarna (HDa), här har studenterna har sin kliniska färdighetsutbildning och examation.

Kompetenscentrums utbildningar