Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP)

Stäng

Kontakt

Lena Öjehagen

PTP-studierektor 072-554 83 53 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

PTP genomförs under 12 månader och är en praktisk utövning av psykologyrket, integrerat med utbildningsmoment.

En förutsättning för framgångsrik rekrytering av psykologer är att PTP-psykologerna upplever PTP:n som lärorik och utvecklande. Landstinget Dalarna har ett landstingsgemensamt PTP-program som syftar till att tillgodose en långsiktig kompetensförsörjning av psykologer till samtliga verksamhetsområden genom att säkerställa en hög kvalitet på PTP-tjänster.

PTP-tjänstgöringen syftar till att psykologen ska påbörja utvecklingen mot en professionell identitet och bli skicklig i att tillämpa de kunskaper den femåriga universitetsutbildningen har gett. PTP är legitimationsgrundande och struktur och innehåll måste följa Socialstyrelsens föreskrifter. För psykologen är PTP-året en plattform för fortsatt yrkesutövning och det är viktigt att den ger en positiv och allsidig erfarenhet som gynnar fortsatt utveckling i yrket.

Samtliga av landstingets anställda PTP-psykologer ingår i PTP-programmet. Verksamheter där merparten av landstingets psykologer arbetar är vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

PTP-programmet innebär:

  • att det finns en organisation för PTP
  • att det finns en PTP-studierektor som ansvarar för programmets innehåll och vidareutveckling och som PTP-psykologer och handledare kan vända sig till för information, råd och stöd
  • att det ordnas månatliga PTP-dagar, ofta med en föreläsning eller ett seminarium av en legitimerad psykolog på förmiddagen och med studiebesök i någon av landstingets verksamheter på eftermiddagen
  • att alla PTP-psykologer erbjuds särskild metodhandledning i enlighet med psykoterapiinriktning inom fält där psykoterapi ingår

PTP-programmet innebär förstås också att PTP-psykologerna regelbundet får träffas, utbyta erfarenheter och få insyn i varandras verksamheter, något som brukar vara mycket uppskattat!