Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

Stäng

Kontakt

Psykiatrins Utvecklingsenhet

Box 350 783 27 Säter

Elisabeth Romlid

Kursansvarig

0225-49 45 41 Skicka epost

Tina Jäderbrant

Kursansvarig

0225-49 45 41 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning - 400 YH poäng som leder till yrkesexamen: Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna.

Utbildningen bedrivs på distans som heltidsstudier med stöd av datakommunikation. Psykiatrins Utvecklingsenhet samarbetar med Högskolan Dalarna för att genomföra utbildningen. Utbildningen administreras från Säter, där även kursintroduktion och de gemensamma träffarna sker 3-5 gånger per termin under teoriperioderna. Studiegrupper kommer att planeras utifrån vad som är geografiskt optimalt för de studerande. Kontakten med lärare och kursledning sker till stor del via datakommunikation, FirstClass.

Utbildningens längd är 80 veckor fördelade på 4 terminer. Lärande i arbete (LIA) 27 veckor ingår.

  • Kursstart den 5 september, 2016
  • Ansökan senast den 25 april, 2016